Družbena odgovornost

MB Frigo skupina si že od samega začetka svojega obstoja prizadeva za ohranitev visokega standarda strokovnega dela. Bodisi v kakovosti svojih storitev, bodisi v odnosu s svojimi strankami ali dobavitelji. Doseči komercialni uspeh se je izkazal za prav tako delo, kjer smo lahko uspešni in gradimo poslovno okolje kjer vsakdo zmaga.

MB Frigo skupina dnevno dokaže svojo poslovno uspešnost skozi izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in komunikacijo s trgom prek osvojitev različnih mednarodno priznanih dosežkov v obliki potrdil in certifikatov, ki potrjujejo zavezanost poslovanja podjetja na tako visok položaj na prostem trgu. Glede na uporabo sistema za upravljanje kakovosti ISO 9001:2008, družba določi politiko upravljanja kakovosti na naslednje načine:

  • Neguje in gradi odnose s strankami
  • Zaposlujejo strokovno in ambiciozno osebje in omogočajo ter spodbujajo stalen razvoj in izboljšanje: Pridobiti najnovejšo opremo in vzdrževanje infrastrukture in okolja za prijetno delo;
  • Spodbuja in razvija partnerstva z dobavitelji; Uporabljati in izboljšati učinkovitost sistema vodenja kakovosti, ki temelji na zahteve mednarodnih standardov in si prizadevati, da preseže raven teh zahtev;

Postaviti ambiciozne, merljive in dosegljive cilje kakovosti.