arrow Iščete rešitev za svojo industrijo ali imate tehnični problem, ki ga moramo rešiti?

Vlaganje v izobraževanje

Vlaganje v izobraževanje in prihodnje generacije je dejavnost skupine MB Frigo, s katero želi prispevati k skupnosti in izboljšati trg klimatizacije in hladilne tehnike v Adria regiji.

Naš cilj je podpreti izobraževanje in osvestiti prihodnje generacije za uporabo naravnih delovnih snovi v hladilni tehniki, da bi postali aktivni udeleženci varstva okolja in promotorji energetsko učinkovitih sistemov.

V preteklih letih smo donirali CO2 hladilne enote strojniškim fakultetam v Zagrebu, Splitu, Reki, Osijeku in Beogradu.

Te enote bodo integrirane v laboratorije za termodinamiko na fakultetah, s čimer se izboljšuje izobraževalni proces in raziskovalno delo študentov.

Projekt donacije je usmerjen v vlaganje v izobraževanje in razvoj novih, ekoloških tehnologij. Skupina MB Frigo in Carel, kot partnerski podjetji, sta bili izbrani zaradi svojega ugleda in kakovosti na področju hladilne tehnike.

Z več kot 40 let izkušenj na trgu, MB FRIGO si prizadeva svoje bogato znanje in izkušnje preliti v dejavnosti, ki bodo pozitivno vplivale na skupnost in prihodnje generacije študentov.

Sodelovanje med akademsko skupnostjo in poslovnimi subjekti odpira nove možnosti za študente. Skozi praktično delo z vrhunsko opremo bodo študenti pridobivali ključna znanja in veščine, potrebne za uspešno delo v prihodnosti.

Hladilna tehnika je dinamično področje, ki nenehno doživlja spremembe in inovacije, še posebej v smislu ekološko sprejemljivih rešitev, povečanja energetske učinkovitosti in naprednih možnosti upravljanja. V tem kontekstu je nenehno spremljanje trendov in vlaganje v znanje nujno za vse strokovnjake v industriji.

Nameščene ArctiCO2 hladilne enote uporabljajo CO2 kot ekološko sprejemljivo delovno snov, opremljene so z inovativnim inverter kompresorjem in vključujejo napredni sistem Carel BOSS za nadzor in upravljanje. Ta sistem omogoča daljinsko spremljanje in upravljanje prek interneta na različnih napravah, kot so računalniki, tablice ali mobilni telefoni, kar dodatno spodbuja fleksibilnost in dostopnost v izobraževanju.