arrow Iščete rešitev za svojo industrijo ali imate tehnični problem, ki ga moramo rešiti?

Naš hladilni sistem na Norveškem

Norveško podjetje za skladiščenje mesnih izdelkov je izbralo hladilni sistem Arctico2, ki ga je zasnovala in proizvedla skupina MB Frigo Grupe. 

CO2 hladilni sistem sestavljajo kompresorska enota, ločen vmesni hladilnik, hladilnik plina, visoko učinkovit izparjevalnik in električna upravljavska omarica. Kompresorska enota je izvedena z dvostopenjskim polhermetičnim kompresorjem Doris zadnje generacije, ki deluje v podkritičnem in transkritičnem področju. Enota je opremljena s sistemom za ločevanje in vračanje olja, rezervoarjem utekočinjene delovne snovi in električno omarico. Upravljanje kompresorske enote je izvedeno z elektronskim krmilnikom CAREL serije pRack 100T, upravljanjem delovanja izparjevalnika v hladilni komori pa z uporabo Danfossovega elektronskega ekspanzijskega ventila za CO2 serije AKVH, ki ga poganja Danfossov elektronski kontrolor serije AK CC 550A. Oba sistema sta medsebojno povezana, tako da ni nevarnosti t. i. neusklajenega dela, s tem pa tudi okvare hladilnega sistema. Takšna povezanost omogoča optimalne obratovalne parametre, ki zagotavljajo kar največji izkoristek celotnega sistema.

Nameščena oprema

Tehnične podrobnosti

Klimatizacijska oprema: Hladilni sistem Arctico2 Uporaba: Hladilni sistem za skladiščenje mesnih izdelkov Lokacija: Norveška Datum namestitve: 9/2019